elektrik-muhendislik-rifat_benveniste

Yrd. Doç. Dr. Rıfat BENVENİSTE

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Bölüm Başkanı

Değerli Öğrencilerimiz ve Öğrenci Adaylarımız, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, günümüzde hızla gelişen teknolojik sistemlerin tasarım ve üretiminde en önemli paya sahip bölümlerin başında gelmektedir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği gibi alt bölümleri kapsayan dinamik bir mühendislik dalıdır. Genel itibariyle Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği Anabilim dalı olarak elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ile ilgili sistemleri, Elektronik Mühendisliği Anabilim dalı olarak farklı ihtiyaçlar için elektronik ve bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarımı ve üretimi, bilgi teknolojilerinin ve haberleşme sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi konularını içerir. Bu bölüm mezunları için çalışma alanları oldukça geniştir. Mezunlar; elektronik ve elektrik teknolojilerinin tasarlandığı, üretildiği, bakım ve onarımının yapıldığı özel sektör ve kamu kurumlarında çalışabilmektedirler. Elektronik cihaz tasarımı, kontrol sistemleri tasarımı, iletişim sistemleri, donanım, yazılım ve bilişim sektöründe ulusal ve uluslararası boyutta iş imkanları mevcuttur.