Avrasya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2011 Yılında ilk öğrencilerini alarak eğitime başlamış ve halen eğitime Yomra kampüsünde yer alan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde devam etmektedir. Eğitim dili Türkçe olan bölümümüzde hem Elektrik hem de Elektronik Mühendisliğine yönelik uygulama ağırlıklı dersler verilmektedir. Bölüm mezunları serbest elektrik-elektronik mühendisi olarak, ayrıca enerji iletim ve dağıtım kurumlarında, haberleşme hizmeti sunan şirketlerde veya endüstriyel otomasyon hizmeti gerektiren birçok özel ve resmi kurumda iş bulabilmektedirler.

Bölümün Amacı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanındaki sorunları tanımlama, analiz etme, çözümü tasarlama ve gerçekleme gibi süreçleri içeren mühendislik becerilerini kazandıracak ileri seviyede bir eğitim vermek ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip, teknolojik ve bilimsel güncelliğini koruyan, sorumluluk alabilen, etik kurallara uyan mühendisler yetiştirmektir.

Fiziksel ve Teknik Altyapı

Bölümümüz Avrasya Üniversitesi Yomra Yerleşkesinde bulunmaktadır. Sınıflar akıllı yazı tahtası ve yansıtma cihazlarıyla donatılmıştır. Bölümümüzün Osiloskop, Fonksiyon Jeneratörü, Multimetre, DC Güç kaynağı ve prototip boardlarından oluşan setlere sahip Temel Elektrik Laboratuvarı Yomra yerleşkesi -1 katta yer almaktadır. Ayrıca Temel Haberleşme Laboratuvarımız ve İletim Dağıtım Sistemleri Laboratuvarlarımızda bu yerleşkemizde yer almakttadır.Diğer laboratuvarlarımızın da tesis edilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Bu laboratuvarlar da tesis edinceye kadar öğrencilerimizin laboratuvar gereksinimlerini karşılamak amacıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi ile anlaşma yapılmıştır